حجاب اسلامی کدام است ؟
74 بازدید
تاریخ ارائه : 5/14/2012 3:40:00 PM
موضوع: فقه و اصول

از مهمترین شعائر اسلامی که نشانۀ مسلمان بودن و وجود آن موجب آرامش و ثبات و حرکت به سوی معنویات و ارزش ها است ، مسالۀ حجاب است .

آنچه که غرض این یادداشت است بیان حدود حجاب اسلامی است :

برخی خیال می کنند که حجاب اسلامی فقط پوشاندن پوست بدن است و لذا فقط کافی است که بانوی مسلمان با لباسی پوست و موی خود را بپوشاند، حتّی اگر با پوشیدن مانتویی تنگ و چسبان باشد .

در حالی که طبق فتوای مراجع معظّم تقلید و فقهای عظام اسلام ، حجاب عبارت از دو چیز با هم است و یکی از آنها به تنهایی کافی نیست وآن دو عبارتند از : 

1. پوشاندن پوست و موی بدن ، به غیر از دستها تا مچ و گردی صورت ، البته دست و صورت هم اگر همراه با آرایش باشند ، پوشاندنشان لازم است .

2. پوشاندن حجم زیباییهای بدن و نشان ندادن مقدار و کیفیت آنها با لباسهای تنگ ، که این کار هم با حجاب اسلامی ناسازگار است ، و بعید نیست که مقصود از عبارت « کاسیات عاریات » که در بعضی از روایات در مورد زنان فاسد در آخرالزمان وارد شده است اینگونه حجابها باشد که در عین اینکه لباس و پوشش در بدن دارد ولی مانند شخص عریان بدنش را نمایش می دهد .

و متاسفانه حتّی بعضی از زنان متدیّن و نماز خوان جامعۀ اسلامی ما هم از روی ندانستن این حکم شرعی در بارۀ حجاب ، به پوشیدن مانتوهایی که حجم اعضای بدن را نمایش می دهد اکتفاء می کنند به خیال این که این هم حجاب اسلامی است .

در حالی که  بدون شک همانطوری که پارچۀ نازکی که مو و پوست بدن را نپوشاند ، حجاب مطلوب و لازم در اسلام نیست ، پارچۀ ضخیمی هم که مو و پوست با آن دیده نمی شود ولی به خاطر چسبیده بودن به بدن حجم اعضای بدن را نمایش بدهد ، حجاب اسلامی را درست نمی کند .