ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
62 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در این کتاب که رساله اخذ مدرک سطح چهار (دکترا) اینجانب است در بارۀ چیزی که در عقد فاسد گرفته شده باشد و ضمانت آن ، به طور مفصّل بحث گردیده است .