بررسی احادیث اثنی عشر خلیفه
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزۀ علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : امینی
در این رسالۀ علمی دلالت روایات اثنا عشر خلیفه بر امامت ائمّه اثنا عشر مورد بحث و اثبات قرار گرفته است .