حکم منکر ضروری
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : شایسته
در این رساله پیرامون مساله انکار ضروریّات دین و احکام شرعی ای که به دنبال دارد از دیدگاه فقهی بحث شده و به شبهات نیز پاسخ داده شده است.