احکام اراضی
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : هاشمی
در این رساله پیرامون اقسام زمین ها و احکام آنها بحث گردیده است.